Elevhälsa och skolsköterska

Gefle Montessoriskolas Elevhälsa

Handlingsplan för Elevhälsa GMS 2019

Jag är på skolan på torsdagar mellan 7.30–15.30

Telefon: torsdagar 7.30–15.30 på nummer 026-66 15 55
Mailadress: eva.bergengren_kax@geflemontessori.se

Jag heter Eva Bergengren Kax och är skolsköterska på Gefle Montessoriskola. Jag är legitimerad sjuksköterska och har arbetat i många år som skolsköterska i Gävle Kommun. På torsdagar finns jag på plats på skolan, 1:a dörren till vänster vid personalrummen.

På Gefle Montessoriskola följer jag de rutiner och riktlinjer som finns för Gävle Kommun. Då jag har tystnadsplikt så informeras skolpersonalen med godkännande från er föräldrar.

1:a träffen med barnen sker i 6-års, vi pratar då om trivsel i skolan och på fritiden, kost, aktiviteter, sömn och annat som är av betydelse för barnet. Jag väger, mäter och kontrollerar syn och hörsel. Jag ser gärna att ni som vårdnadshavare är med vid 6-års kontrollen då en kontakt kan skapas med er vårdnadshavare.

I årskurs 2 väger och mäter jag barnen och pratar om allmän trivsel. Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) erbjuds.

I årskurs 4 är det dags att träffa mig igen för vikt, längd och ryggkontroll.

I årskurs 5 erbjuds alla flickor HPV vaccin.

I årskurs 6 träffar jag barnen en sista gång, då väger och mäter jag barnen och pratar om allmän trivsel.

Om barnen gör sig illa eller mår dåligt andra tider än torsdagar så har skolpersonalen utbildat sig i 1:a hjälpen och klarar uppgiften utmärkt.

Dr. Paula Norell är vår skolläkare och tid med henne bokas via mig.

Vänligen Eva, skolsköterska