Läsårsdata

Vårterminen 2020

Vårterminen 2020 börjar 8/1 (7/1 är det studiedag, fritidshem och fritidsklubb öppet) och slutar 11/6
Sportlov 24/2 – 28/2 (vecka 9)
Påsklov 14/4 – 17/4 (vecka 16)

Lovdag: 22 maj (fritidshem och fritidsklubb öppet)
Studiedagar: 7 januari och 19 mars (fritidshem och fritidsklubb öppet)
Planeringsdagar: 20 mars och 16 juni (skola, fritidshem och fritidsklubb stängd)