Föräldraråd

Arbetsordning:
Föräldrarådets huvuduppgift är att:

 • vara diskussionspartner till skolledningen
 • vara samarbetspartner och pådrivare i övergripande frågor

Föräldrarådet består av minst två föräldrarepresentanter från varje klass. Rektor,
biträdande rektor och personalrepresentant från skolan medverkar.
Föräldrarådet ska diskutera frågor av betydelse, t.ex.:

 • handlingsplaner, policys
 • lokalanvändning
 • normer, regler
 • matfrågor
 • trivselåtgärder och trygghetsfrågor
 • former för elevinflytande
 • former för föräldramedverkan
 • samverkan mellan skolan och närsamhället
 • budgetfrågor

Frågor som gäller enskilda personer (elever eller personal) diskuteras ej i rådet.
Rådet sammanträder två gånger per termin eller efter behov. Rektor ansvarar för
inbjudan.
Protokoll förs vid rådets möten och skickas ut till alla skolans föräldrar via epost.

Protokoll:

22 april 2014
12 februari 2014
13 november 2013
19 september 2013
6 februari 2013
20 november 2012
18 september 2012

Briljanten:
Katrin Landelius  katrin.landelius@lg.se

Rubinen:
Camilla Fagerström camilla.fagerstrom@gavlenet.se

Opalen:
Peter Johnson peter.johnsongavle@yahoo.se

Kristallen:
Robert Thorp robert.norberg.thorp@gmail.com

Safiren:
Christina Jonsson christina.jonsson@norengs.se
Christoffer von Bothmer christofferub@gmail.com

Smaragden:
Anders Carlsson anderscarlssonemail@gmail.com