Personalen

 

Ingrid Sjöhed

Lärare i Kristallen åk 2-3

Zizan Abdullah

Förskollärare, Safiren F-1

Zizan Abdullah

Carola Wigren Lingvall

Specialpedagog


Helene Dalborg

Fritidspedagog

Stora Fritids åk 2-3

Elisabet Enmark

Rektor

Elisabet


Linda Frykman

Förskollärare Smaragden åk F-1

Linda_Frykman


Anna Lusth

Lärare Opalen åk 2-3Thomas Langeborg


Lärare Rubinen åk 4 och Diamanten åk 6


Anna Sthyr

Lärare Diamanten åk 6

AnnaS

Helena Frejd

Lärare Briljanten åk 5

Helena

Gustav Jonsson

Resurspersonal

Gustav_Jonsson


Lena Kristenssen

Fritidspedagog, Fritids åk F-1

Charlotte Larsson

Lärare Briljanten åk 5

Sara Jakobsson

Slöjdlärare

Sara

Eva Bergengren Kax

Skolsköterska

Eva
Thomas Sandin

Idrottslärare och Fritidspedagog med huvudansvar för Fritidsklubben

Sofie Söderlund

Skolhuvudman

Sofie
Victoria Ericsson

Resurs Diamanten 6 och fritidspersonal Fritidsklubben

Simon Jonsson

Resurspersonal

Simon_Jonsson

Sandra Gustavsson

Lärare i Smaragden 1

SandraG
Sandra Baudin Persson 

Lärare i Kristallen åk 2-3

Sandra_16
Marlene Ahlinder

Förskollärare

Marlene


Emelie Frick Mattsson

Föräldraledig

Lärare i Smaragden åk F-1

Emelie

Krongthong Srirawong

Ansvarig för kost- och städ

Kanchanpong

Pernilla Anderssons

Stora Fritids åk 2-3

Kanchananaphon Suwanthong 

Städpersonal

Kanchanaphon_16
Pernilla Andersson 

Fritidspedagog Fritids åk 2-3

PernillaA
Daniel Eriksson 

Resurspersonal Rubinen 4

Daniel


Elsa Lindblom

Resurspersonal

Emma Åström

Resurspersonal Kristallen

Emma

Rebecka Almquist

Lärare i Rubinen 4

Rebecka

Nena-Li Kesti

Resurspersonal

Nena-Li

Christina Nilsson

Lärare i Opalen 2-3

Christina

Fanny Salomonsson Meijer

Resurspersonal Opalen 2-3

Fanny

Katarina Larsson

Musiklärare åk 3-6

KatarinaL
Magnus Andersson

Resursperson

Petra Westin

Lärare Safiren åk F-1

Petra

Ewa Strömberg

Föräldraledig

Ewa