Blanketter

Blanketter till dig som vårdnadshavare:

Ansökan till Gefle Montessoriskola

Ledighetsansökan för elever

Gefle Montessoriskola har följande intagningskriterier:

1. Syskonförtur (barn som har eller har haft syskon i skolan)
2. Montessoriförskola/montessoriskola (barn som tidigare gått i montessoriförskola/skola)
3. Ködatum – då anmälan lämnas
4. Övriga barn (inom Gävle Kommun)
5. Övriga barn (utanför Gävle Kommun)

Ett barn kan ställas i kö först det år barnet fyller 4 år. Detta för att vi ska få en mer överskådlig och hanterbar kö.

Om ni har ytterligare frågor och funderingar, hör gärna av er till oss, telefon 183055.

Med vänlig hälsning Gefle Montessoriskola