Föräldrainformation inför GD/GIF

Camilla Fagerström har som föräldrarepresentant i Föräldrarådet tagit fram ett förslag på vad som behöver göras inför GD/GIF Olympiaden. Denna instruktion är tänkt att användas under planeringsstadiet och framförallt av föräldrar i årskurs 3 som kanske är med om GD/GIF för första gången. Föräldrainformation inför GD GIF Olympiaden