Välkommen till Gefle Montessoriskola!

Gefle Montessoriskola är en friskola i centrala Gävle. Skolan ligger på Sofiagatan 6.

Varför friskola?

För oss som arbetar på skolan är svaret enkelt. Vi beslutar själva hur vår skola ska bedrivas och vilka prioriteringar vi ska göra. Vi känner att våra elever känner ett stort engagemang och att de har möjlighet att påverka sin skola. Att våra elever ska trivas, utvecklas och bibehålla lusten att lära är viktiga mål för oss.

Gefle Montessoriskola har montessoripedagogik som inriktning. Vi arbetar i åldersintegrerade klasser där barnen tidigt får lära sig ta ansvar för sitt lärande. I varje klassrum finns pedagogiska montessorimaterial till stöd för barnen. Skolans klasser är: Safiren åk F-1, Smaragden åk F-1, Opalen åk 2-3, Kristallen åk 2-3, Rubinen åk 4, Briljanten åk 5 och Diamanten åk 6. Sammanlagt har vi 200 elever och 34 personal. Skolan har både fritidshem och fritidsklubb. Skolan drivs som aktiebolag, är kostnadsfri och finansieras via skolpeng från Gävle kommun.

Hör gärna av dig till oss om du vill ha mer information!

Gefle Montessoriskola

Ansökan till Gefle Montessoriskola